لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
 • ۹۹/۱۱/۱۳
  java

۲ مطلب در شهریور ۱۳۹۹ ثبت شده است

۰۲
شهریور
def tor_request(url, jsn=None, method="get"):
  session = requests.session()
  session.proxies = {'http': 'socks5h://localhost:9050', 'https': 'socks5h://localhost:9050'}
  resp = None
  if method == "get":
  resp = session.get(url=url, json=jsn)
  elif method == "post":
  resp = session.post(url=url, json=jsn)
  del session
  return resp.json()

اگر بخواهیم هر شش ثانبه کد ما آی پی جدید به خود اتخاذ نماید باید از دستور زیر استفاده نماییم:

$ vim /etc/tor/torrc

#Append to end
.
.
.
MaxCircuitDirtiness 1

 

 

 

 • behrooz mohamadi nsasab
۰۲
شهریور

نصب برنامه‌های زیر:

sudo apt install tor torsocks

استفاده به دو حالت زیر:

1-Temporary:
   torsocks COMMAND 
Example:
   curl https://showip.net

 

2-Permanent over shell
   . torsocks  on
Example
   curl https://showip.net

با استفاده از هر دو روش بالا موجب خواهد شد که آی پی حقیقی شما در پس یک آی پی دیگر مخفی شود.

 

 

 • behrooz mohamadi nsasab