لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
 • ۹۹/۱۱/۱۳
  java

shift

چهارشنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۹، ۰۱:۲۸ ب.ظ

دستور شیفت در اسکریپت نویسی:

 • دستور شیفت فقط یک عدد بعنوان آرگومان می‌پذیرد
 • دستور شیفت عددی بین صفر تا تعداد آرگومان می‌پذیرد
 • در دستور شیفت عدد صفر هیچ کاری نمی‌کند
 • اگر خط شیفت با عدد ۱ اجرا بشود. آنگاه آرگومان یک را نادیده گرفته و آرگومان شماره دو بعنوان آرگومان شماره یک، تلقی خواهد شد
shift 1
 • گر خط شیفت با عدد ۲ اجرا بشود. آنگاه آرگومان یک و دو  نادیده گرفته شده و آرگومان شماره سه بعنوان آرگومان شماره یک، تلقی خواهد شد
shift 2
 • گر خط شیفت با عدد پنج اجرا بشود. آنگاه آرگومان یک و دو وسه و چهار و پنج  نادیده گرفته و آرگومان شماره شش بعنوان آرگومان شماره یک، تلقی خواهد شد
shift 5
 • بطور خلاصه می‌توان گفت «به اندازه عدد داده شده به دستور شیفت» آرگومان ورودی را حذف کرده و آرگومان بعدی را بعنوان یک درنظر خواهد گرفت
 •  

 

 • ۹۹/۰۸/۱۴
 • behrooz mohamadi nsasab