لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
 • ۹۹/۱۱/۱۳
  java

Codeing and Decodding

شنبه, ۴ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۱۰ ق.ظ

دستور زیر یک عبارت را به رمزنگاری تبدیل میکند

$ echo "salam" | base64
output:
    c2FsYW0K

$ base64 -d <<< c2FsYW0K
output:
    salam

 

 

 

 

 

 • ۹۹/۱۱/۰۴
 • behrooz mohamadi nsasab