لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
  • ۹۹/۱۱/۱۳
    java

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «زمان» ثبت شده است

۲۴
شهریور

Timedatectl

بهترین دستور برای کنترل و بررسی سیستم دستور زیر است:
timedatectl
درخروجی این دستور عبارت real time clock یا RTC همان chip درون مادربرد هست که با خاموش شدن کامپیوتر مقدار ساعت را در خود ذخیره و نگهداری می‌کند
در خروجی این دستور عبارت DST یا daylight saving time همان مقدار یک ساعتی هست که در تابستان ساعت ها را به جلو و در زمستان ساعت ها را به عقب می‌کشانند

دستورات مفید:
timedatectl set-time 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'		#set time and date
timedatectl set-time HH:MM:SS				#for time only
timedatectl set-time YYYY-MM-DD				#for date only
timedatectl list-timezones				#list the available timezones
timedatectl set-timezone "Asia/Tehran" 			#Set timeZone
timedatectl set-timezone utc				#Set timeZone To UTC
timedatectl | grep local				#Find out if your hardware clock is set to local timezone-BestMode is "no"
timedatectl set-local-rtc 1				#Set hardware clock to local timezone
timedatectl set-local-rtc 0				#Set hardware clock to coordinated universal time (UTC)
timedatectl set-ntp true				#start automatic time synchronization with remote NTP server,
timedatectl set-ntp false				#disable NTP time synchronization


sudo dpkg-reconfigure tzdata				#debian: reconfig timerzone
cat /etc/timezone					#show current timezone
ls -ltrh /etc/localtime					#show current timezone[lrwxrwxrwx 1 root root 31 اوت   21 23:40 /etc/localtime -> /usr/share/zoneinfo/Asia/Tehran]
date							#Show time
date +%Y%m%d-%H%M%S					#Out: 20190707-134444
  • behrooz mohamadi nsasab
۲۴
شهریور
نمایش تقویم (ماه کنونی)
cal

نمایش سه ماه قبل , جاری , و بعد
cal -3

نمایش 12 ماه سال جاری
cal -y

نمایش 12 ماه سال مورد نظر
cal 2005

نمایش تقویم فارسی (باید قبلاً نصب کنیم تا دستور اجرا شود)
jcal

نمایش سه ماه از تقویم فارسی(ماه قبل و ماه بعد)
jcal -3


  • behrooz mohamadi nsasab