لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
  • ۹۹/۱۱/۱۳
    java

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «READ» ثبت شده است

۰۳
اسفند

Write speed benchmark:    dd if=/dev/zero of=/tmp/output count=1 bs=100M ;rm -f /tmp/output

READ speed benchmark: sudo hdparm -t /dev/sda

  • behrooz mohamadi nsasab