لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
  • ۹۹/۱۱/۱۳
    java

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «SCREEN» ثبت شده است

۱۳
خرداد
اسکرین برای بوجود آوردن چند session  در bash کاربرد دارد اگر بخواهیم از یک ترمینال جندین ترمینال مشتق شود بطوری که هرکدام مستقلا باشند و درصورت بسته شدن آنها(detach)، کارشان مختل نشود، از screen  استفاده میکنیم:
نکته : تقریبا در تمامی دستورات اسکرین از دستور کلید ترکیبی ctrl به همراه a  به همراه کلید دیگری استفاده میشود.
برای ایجاد یک اسکرین از دستور زیر استفاده می‌شود(در بش اصلی):
sudo apt-get install screen
sudo yum install screen

screen -S NAME
برای برگشتن به bash  اصلی(detach شدن اسکرین ایجاد شده که در آن بودیم-این دستور را باید در محیط اسکرین بزنیم):
ctrl+a, And d
 برای دیدن تمامی سشن های باز از اسکرین(در بش اصلی):
screen -ls

برای رفتن به یک اسکرین دلخواه(در بش اصلی)(reattach):
screen -r NAME
screen -x  NAME

کشتن یک اسکرین(در بش اصلی):
screen -S NAME -X quit
کشتن یک اسکرین(در محیط اسکرین):
ctrl+d
رفتن به اسکرین بعدی(در محیط اسکرین)
ctrl+a, And n
رفتن به اسکرین قبلی(در محیط اسکرین)
ctrl+a, And p
نمایش تمام اسکرین های باز(در محیط اسکرین)
ctrl+a, And "
رفتن به اسکرین شماره خاص(در محیط اسکرین)
ctrl+a, And 0-9
 
 

    Ctrl+a " to visualize the opened windows
    Ctrl+a p and Ctrl+a n to switch with the previous/next window
    Ctrl+a number to switch to the window number
    Ctrl+d to kill a window
    screen -ls to list the sessions and their status
    screen -S session_name to start a session with a given name. The name should be unique
    Ctrl+a d to detach a session
    screen -x session_name to resume (reattach) a session knowing its name
    screen -S session_name -X quit to terminate a detached session
 
Layout:
    Ctrl+a S to split horizontally
    Ctrl+a | to split vertically
    Ctrl+a <Tab> to switch to the next region
    Ctrl+a X to close the current region
    Ctrl+a Q to close all the regions but the current one

   URL1
   URL2
   URL3

  • behrooz mohamadi nsasab