لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
 • ۹۹/۱۱/۱۳
  java

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «bash» ثبت شده است

۰۱
مرداد


tcpdump -i eth0 #Capture Packets from Specific Interface

tcpdump -i any #Capture all packets in any interface

tcpdump -c 5 -i eth0 #Capture Only N Number of Packets

tcpdump -A -i eth0 #Print Captured Packets in ASCII

tcpdump -D #Display Available Interfaces

tcpdump -XX -i eth0 #Display Captured Packets in HEX and 

tcpdump -w 0001.pcap -i eth0 #Capture and Save Packets in a File

tcpdump -r 0001.pcap #Read Captured Packets File

tcpdump -n #show IP address replace name (disable name resolution) 

tcpdump -nn  #show port address replace name (disable port resolution with -nn

tcpdump  tcp #Capture only TCP Packets.

tcpdump port 22 #Capture Packet from Specific Port

tcpdump port 80 #capture packets related to a web (HTTP) service

tcpdump -i eth0 src 192.168.0.2 #Capture Packets from source IP

tcpdump -i eth0 dst 50.116.66.139 #Capture Packets from destination IP

tcpdump --number #show acket numbers in output

tcpdump -t #omit timestamp info from tcpdump outpu

tcpdump -v #show detailed output

tcpdump  icmp #capture ICMP packets only

tcpdump host 54.204.39.132 #only packets related to a specific host

tcpdump -i any -c5 -nn \

     src 192.168.122.98 and port 80 #filter packets from source IP address 192.168.122.98 and service HTTP only

tcpdump -i any -c5 -nn "port 80 \

     and (src 192.168.122.98 \

     or src 54.204.39.132)" #filtering packets for HTTP service only (port 80) and source IP addresses 192.168.122.98 or 54.204.39.132 • behrooz mohamadi nsasab
۱۹
خرداد
در لینومس دسترسی کامل با دو روش زیر امکان پذیر است:
 1. su
 • نیاز به پسورد روت می‌باشد
 • معمولا دسترسی به یوزر روت در هیچ سازمانی صورت نمیگیرد
 • نمی‌توانیم متوجه شویم که یوزرهای سیستم چکار کرده اند چون همه با یوزر روت کارهایشان را انجام داده اند
 • sudo
  • در مسیر /var/log/auth.log  فعالیت های صورت گرفته لاگ می‌شود.

  به دو صورت میتوان یک یوزر را sudo نماییم:

  1. فایل /etc/sudoers
  2. عضویت در گروه

  روش اول:

  فایل زیر را ادیت کرده و خط زیر را در آن قرار دهید:

  # vim /etc/sudoers(or sudo visudo)
  behrooz ALL=(ALL) ALL

  در خط بالا که به فایل /etc/sudoers اضافه میشود behrooz نام یوزر است


      behrooz indicates user name
      First ALL instructs to permit sudo access from any terminal/machine
      Second (ALL) instructs sudo command to be allowed to execute as any user
      Third ALL indicates all command can be executed as root

  روش دوم:
  در فایل /etc/sudoes یک گروه معرفی شده است که اگر کسی در آن عضو شود به این منزله است که روش اول را در فایل /etc/sudoers انجام داده ایم-
  نکته: در توزیع های کنونی دبیان نام این گروه sudo و در توزیع های کنونی redHat نام این گروه wheel است.
  نکته: برای این که یک یوزر را به گروه جدید اضافه نماییم از روش زیر استفاده می‌شود:
  sudo usermod -aG UserName GroupName  • behrooz mohamadi nsasab
  ۰۸
  بهمن
  برای اجرای یک دستور در یک یوزر خاص از دستور زیر استفاده میشود:
  sudo -u USERNAME bash -c 'command'

  • behrooz mohamadi nsasab
  ۰۸
  بهمن

  برای ذخیره خروجی یک ترمینال از دستور script استفاده نمایید:

  script FILENAME.txt

  بازدن دستور بالا یک فایل به نام بالا در مسیر home یوزر ایجاد میشود که حاوی تمام حروجی ترمنیال است


  Link

  • behrooz mohamadi nsasab
  ۰۸
  بهمن

  از برنامه sshpass برای ssh  زدن استفاده میشود به نحوی که در همان لحظه که ssh زده میشود، پسورد نیز خودکار و ارد شده و لاگین صورت گیرد و منتظر  وارد کردن پسورد نشود:

  ابتدا آن را نصب نمایید؟:

  sudo apt-get install sshpass

  sudo yum install  sshpass

  syntax استفاده از این برنامه (دستور به شکل زیراست):

  sshpass -p PASSWORD  ssh USERNAME@IP -p port

  اگر بخواهید از طریق یک سرور به سرور دوم ssh بزنید (از طریق برنامه sshpass-یعنی دراتصال هردو ssh نیاز به زدن پسورد نباشد) باید در سرور واسط برنامه sshpass نصب شده باشد و همچنین از دستور زیر استفاده نمایبد:

  sshpass -p "پسوردسرورواسط" ssh -t USENAME@IP(سرورواسط) sshpass -p "پسوردسرورمقصد" ssh USERNAME@IP(سرور دوم)

  • behrooz mohamadi nsasab