لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
  • ۹۹/۱۱/۱۳
    java

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «init» ثبت شده است

۱۴
مهر


با استفاده از دستور init  و telinit میتوان به mode دیگر از وضعیت RunLevel رفت:

برای تغییر حالت به runlevel دلخواه، کافی ست شماره آن Run Level  را جلویinit  یا telinit بنویسید.
تغییر حالت runlevel کنونی به runlevel شماره صفر(خاموش شدن سیستم)

# init 0

همچنین

# telinit 0


اگر در فایل inittab 2 شماره Run Level را تغییر دهید، در این صورت همواره سیستم به Run Level  تنظیم شده بوت خواهد شد.
برای اینکار کافی ست شماره Run Level  را در فایل inittab جایگزین عدد ذیل نمایید(etc/inittab):

id:5:initdefault


  • behrooz mohamadi nsasab
۱۴
مهر

Init

مخفف Initialize  بوده و اولین پردازشی است که موجب می شوددیگر پردازش هاLoad  شده تا سیستم عامل  بصورت کامل Load بشود.

در تکنولوژی جدید،  بجای init از systemd  و یا در برخی موارد از upstart استفاده می شود.


Upstart

نسبت به Inti امکانات بیشتری داشته و درآن نواقص Init برطرف شده است.

Init با مشخصه path سرویس ها را start ویا Stop می کند ولی Upstart بر اساس Event (رویداد) سرویس را Start مینماید، همچنین لزوماً نیازمند مسیر نیست. یعنی با یک رویداد (همان event) یک سرویس به اجرا در خواهد آمد.

Upstart بصورت بهینه Dependency ها را تشخیص داده و پیش نیازهای یک سرویس قابل اجرا را قبل تر به اجرا در خواهد آورد.


Systemd(System Deamon)

سرویس ها بر اساس Port (سوکت) شناخته شده و به اجرا درآورده می‌شوند.

این تکنولوژی قابلیت به اجرا درآوردن تمام یا بخشی از یک سرویس را دارد، بطوریکه بخش خاص، یا قسمتی از یک سرویس درخواست داده شده Run بشود.

Systemd هر جزء را (Port ویا Device ویا service و ..) در قالب یک Unit  درنظر میگیرد و میتواند برای هر Unit خاص با UUID منحصر بفرد خود وارد عمل شود.

  • behrooz mohamadi nsasab