لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
  • ۹۹/۱۱/۱۳
    java

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «screen ctrl+a» ثبت شده است

۱۳
خرداد
اسکرین برای بوجود آوردن چند session  در bash کاربرد دارد اگر بخواهیم از یک ترمینال جندین ترمینال مشتق شود بطوری که هرکدام مستقلا باشند و درصورت بسته شدن آنها(detach)، کارشان مختل نشود، از screen  استفاده میکنیم:
نکته : تقریبا در تمامی دستورات اسکرین از دستور کلید ترکیبی ctrl به همراه a  به همراه کلید دیگری استفاده میشود.
برای ایجاد یک اسکرین از دستور زیر استفاده می‌شود(در بش اصلی):
sudo apt-get install screen
sudo yum install screen

screen -S NAME
برای برگشتن به bash  اصلی(detach شدن اسکرین ایجاد شده که در آن بودیم-این دستور را باید در محیط اسکرین بزنیم):
ctrl+a, And d
 برای دیدن تمامی سشن های باز از اسکرین(در بش اصلی):
screen -ls

برای رفتن به یک اسکرین دلخواه(در بش اصلی)(reattach):
screen -r NAME
screen -x  NAME

کشتن یک اسکرین(در بش اصلی):
screen -S NAME -X quit
کشتن یک اسکرین(در محیط اسکرین):
ctrl+d
رفتن به اسکرین بعدی(در محیط اسکرین)
ctrl+a, And n
رفتن به اسکرین قبلی(در محیط اسکرین)
ctrl+a, And p
نمایش تمام اسکرین های باز(در محیط اسکرین)
ctrl+a, And "
رفتن به اسکرین شماره خاص(در محیط اسکرین)
ctrl+a, And 0-9
 
 

    Ctrl+a " to visualize the opened windows
    Ctrl+a p and Ctrl+a n to switch with the previous/next window
    Ctrl+a number to switch to the window number
    Ctrl+d to kill a window
    screen -ls to list the sessions and their status
    screen -S session_name to start a session with a given name. The name should be unique
    Ctrl+a d to detach a session
    screen -x session_name to resume (reattach) a session knowing its name
    screen -S session_name -X quit to terminate a detached session
 
Layout:
    Ctrl+a S to split horizontally
    Ctrl+a | to split vertically
    Ctrl+a <Tab> to switch to the next region
    Ctrl+a X to close the current region
    Ctrl+a Q to close all the regions but the current one

   URL1
   URL2
   URL3

  • behrooz mohamadi nsasab