لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
 • ۹۹/۱۱/۱۳
  java

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «vpn» ثبت شده است

۰۲
شهریور

نصب برنامه‌های زیر:

sudo apt install tor torsocks

استفاده به دو حالت زیر:

1-Temporary:
   torsocks COMMAND 
Example:
   curl https://showip.net

 

2-Permanent over shell
   . torsocks  on
Example
   curl https://showip.net

با استفاده از هر دو روش بالا موجب خواهد شد که آی پی حقیقی شما در پس یک آی پی دیگر مخفی شود.

 

 

 • behrooz mohamadi nsasab
۳۰
بهمن

برای راه اندازی وی پی ان از طریق terminal در لینوکس به روش زیر عمل مینماییم

modprobe nf_conntrack_pptp    # add pptp module to kernel
pppd call linuxconfig     # stablished Tunnel
route add default dev ppp0    #route all traffic to Tunnel

اسکریپت شده دستورات بالا:

#!/bin/bash
username=$1;
password=$2;
if [[ "$username" != "" && "$password" != "" ]]; then
echo "INSTALL STARTING ..."
# rpm -ivh pptp-1.7.2-22.el7.x86_64.rpm    #if is not install in server please install it
modprobe  nf_conntrack_pptp
echo "$username   PPTP    $password        *">/etc/ppp/pap-secrets
echo 'pty "pptp 10.10.10.10 --nolaunchpppd"    #10.10.10.10 Is Gateway's ip
name '$username'
remotename PPTP
#require-mppe-128
file /etc/ppp/options.pptp
ipparam linuxconfig'>/etc/ppp/peers/linuxconfig
echo 'lock
noauth
refuse-eap
refuse-chap
refuse-mschap
nobsdcomp
nodeflate'>/etc/ppp/options.pptp  #or comment refuse-pap line in tis file
pppd call linuxconfig
route add default dev ppp0
else
echo "please insert username password."
fiنکته: یکی از dependency های اسکریپت بالا URL

دستورات بالا با دوفایل ارتباط دارد که این فایل‌ها وقتی بخواهیم بدون اسکریپت بالا پیکربندی کنیم به صورت زیر عمل خواهیم کرد.


vim /etc/ppp/peers/linuxconfig

pty "pptp 10.10.10.10 --nolaunchpppd" 
name USERNAME
remotename PPTP
#require-mppe-128
file /etc/ppp/options.pptp
ipparam linuxconfig


vim /etc/ppp/pap-secret

# Secrets for  authentication using PAP
# client server secret      IP addresses
username     PPTP    password     *

 • behrooz mohamadi nsasab
۰۸
بهمن

از برنامه sshpass برای ssh  زدن استفاده میشود به نحوی که در همان لحظه که ssh زده میشود، پسورد نیز خودکار و ارد شده و لاگین صورت گیرد و منتظر  وارد کردن پسورد نشود:

ابتدا آن را نصب نمایید؟:

sudo apt-get install sshpass

sudo yum install  sshpass

syntax استفاده از این برنامه (دستور به شکل زیراست):

sshpass -p PASSWORD  ssh USERNAME@IP -p port

اگر بخواهید از طریق یک سرور به سرور دوم ssh بزنید (از طریق برنامه sshpass-یعنی دراتصال هردو ssh نیاز به زدن پسورد نباشد) باید در سرور واسط برنامه sshpass نصب شده باشد و همچنین از دستور زیر استفاده نمایبد:

sshpass -p "پسوردسرورواسط" ssh -t USENAME@IP(سرورواسط) sshpass -p "پسوردسرورمقصد" ssh USERNAME@IP(سرور دوم)

 • behrooz mohamadi nsasab