لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
  • ۹۹/۱۱/۱۳
    java

فرمت خودکار سازی در کران

جمعه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۶، ۰۳:۴۱ ب.ظ

Minute Hour DayOfMonth Month DayOfWeek Command


Minute: دقیقه(0-59)

Hour: ساعت(0-23)

DayOfMonth: روز از ماه(1-31)

Month: ماه(1-12 یا نام ماه)

DayOfWeek: روز از هفته(0-7 یا نام روز )، صفر یعنی یک‌شنبه و برای دیگر روزها به ترتیب از یک‌شنبه محاسبه شود


نکته: اگر جای یکی از موارد بالا ستاره گذاشته شود یعنی همه (مثلاً دقیقه را ستاره بود یعنی هر دقیقه)

نکته: اگر بجای زمان در موارد بالا تنها از reboot@ استفاده شود یعنی هربار که سیستم ریست شود کار خاص مورد نظر انجام بشود

نکته: اگر بجای زمان در موارد بالا تنها از daily@ استفاده شود یعنی هرروز کار خاص مورد نظر انجام بشود

نکته: وقتی دستوری در cron اجرا میشودخروجی آن دستور به owner آن cron ایمیل خواهد شد

نکته:cron یک سرویس است.

نکته: با افزودن یک job جدید تنظیمات و کارها در مکان زیر قرار می‌گیرند:

/var/spool/cron/tabs/ or /var/spool/crontabs

که به هیچ وجه نباید مستقیماً این فایل را ادیت کنیم بلکه باید توسط دستور crontab -e جاب را مدیریت کنیم که باعث بروز رسانیدر این فایل خواهد شد


مشاهده تمام job های موجود در cron کاربر فعلی

crontab -l


برای ادیت کردن و افزودن job  در گستره کاربر فعلی  از دستور زیر استفاه شود:

crontab -e

نکته: اگر در مسیرهای زیر  دستوری قرار بگیرد توسط سیستم عامل ضمانت میشود که آن دستور به اجرا در آورده شود(در بازه زمانی مشخص شده در نام آن دایرکتوری).

/etc/cron.daily:        once on each days

/etc/cron.hourly :     once on each hours

/etc/cron.monthly:   once on each month

/etc/cron.weekly:     once on each week


نکته: هرچه در داخل دایرکتوری /etc/cron.d/ قرار بگیرد گویی در ادامه فایل etc/crontab/ قرار گرفته است.این مکانیزم برای تمیز ماندن دستورات و فایل‌ها و ایجاد نظم در دادن دستورات متفاوت در فایل های متفاوت بوجود آمده است.مثلا یک فایل بنام raw ایجاد میکنیم و درون آن مانند فرم دستورcron  یک job میسازیم و آن را میبندیم، ازین پس کار آن فایل هم به کارهای سرویس cron افزوده خواهد شد.مثال‌ها:

اجرا دستور در ساعت 14:15  اول هرماه

15 14 1 * * command


اجرا دستور در ساعت 22:00 در دوشنبه تا جمعه

0 22 * * 1-5 command


اجرا دستور در دقیقه 23 در هر ساعت زوج (دقیقه های 23 در تمام سات های روز ، درحالت هر دوساعت یکبار) در هر ماه از سال(مثلا:00:23 و 02:23 و 04:23 و 06:23 و ...)

23 0-23/2 * * * commandاجرا دستور در ساعت 04:05  در روزهای یک‌شنبه در هر ماه از سال

5 4 * * sun command


اجرا دستور در هر 5 دقیقه یکبار

*/5 * * * * command


اجرا دستور در هر 8:42 و 18:42 دقیقه در هر دوشنبه تا جمعه در هر ماه

42 8,18 * * 1-5 command


اجرا دستور در هر ریست شدن سیستم عامل

@reboot command


اجرا دستور در هر دقیقه 42 در هر چهارساعت یکبار

42*/4 * * * command


اجرا دستور در هر دوروز یکبار در روزهای دوشنبه تا پنج‌شنبه

* * * * 1-4/2 command


  • ۹۶/۰۶/۲۴
  • behrooz mohamadi nsasab