لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
  • ۹۹/۱۱/۱۳
    java

locale

جمعه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۶، ۰۶:۱۰ ب.ظ

نگهداری مکانهایی که قابل استفاده اند و انتخاب پیشفرض آن‌ها

sudo dpkg-reconfigure locales

دستور زیر متغیرهای مکانی(برنامه ها متغیرهای خود را بر اساس چه کشوری تنظیم نمایند) را نمایش میدهد:
locale
خروجی:
LANG=en_US.utf8
LANGUAGE=
LC_CTYPE="en_US.utf8"
LC_NUMERIC="en_US.utf8"
LC_TIME="en_US.utf8"
LC_COLLATE="en_US.utf8"
LC_MONETARY="en_US.utf8"
LC_MESSAGES="en_US.utf8"
LC_PAPER="en_US.utf8"
LC_NAME="en_US.utf8"
LC_ADDRESS="en_US.utf8"
LC_TELEPHONE="en_US.utf8"
LC_MEASUREMENT="en_US.utf8"
LC_IDENTIFICATION="en_US.utf8"
LC_ALL=

بعنوان مثال LANG=en_US.UTF-8 نشان دهنده آن است که زبان سیستم روی انگلیسی به زبن آمریکا تنظیم شده است و همچنین فرم آن از utf8 پیروی میکند. همچنین موارد دیگر نشان دهنده نوع نمایش اطلاعات سیستم شما در خروجی است مثلاً زمان با رمت انگلیسی یا فارسی نمایش بشود

:

انگلیسی: LC_TIME=en_US.UTF-8

فارسی:LC_TIME=fa_IRنکته:می‌توان با LC_ALL تمام موارد local را تغییر داد(با گذاشتن عبارت زیر در فایل etc/profile)

یه این معنی که با دستور زیر تمام موارد به عبارت جلوی مساوی تبدیل می‌شود:

export LC_ALL=fa_IR.UTF-8

برای برگرداندن به حالت قبل:

unset  LC_ALL

برای برگرداندن به حالت defaults

export LC_ALL=C