لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
 • ۹۹/۱۱/۱۳
  java

دستورات کنترلی در برنامه virtualBox

شنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۷، ۰۵:۰۳ ب.ظ

 • نمایش اطلاعات سروری که در آن برنامه VirtualBox در حال اجرا می‌باشد

vboxmanage list hostinfo

 • نمایش لیست وی ام های موجود در سرور

vboxmanage list vms

 • نمایش لیست وی ام های موجود در سرور با اطلاعات کامل

vboxmanage list vms --long

 • نمایش لیست وی ام های روشن در سرور

vboxmanage list runningvms 

 • نمایش لیست وی ام های روشن در سرور با اطلاعات کامل

vboxmanage list runningvms --long

 • نمایش تمامی اطلاعات یک وی ام برحسب نام یا uuid

vboxmanage showvminfo {UUID}

 • روشن کردن یک وی ام در حالت headless

vboxheadless --startvm {UUID}

 • توقف در وضعیت یا pause  یک وی ام

vboxmanage controlvm {UUID} savestate

 • خاموش کردن یک وی ام

vboxmanage controlvm {UUID} acpipowerbutton