لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
  • ۹۹/۱۱/۱۳
    java

Selinux

سه شنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۲۷ ق.ظ

SELinux stands for Security-Enhanced Linux. It is a way to improve the server security.


cat /etc/selinux/config 
# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#     enforcing - SELinux security policy is enforced.
#     permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#     disabled - No SELinux policy is loaded.
SELINUX=enforcing
# SELINUXTYPE= can take one of three two values:
#     targeted - Targeted processes are protected,
#     minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are protected. 
#     mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted

Show state:

  • $ sestatus       #show state
  • $ getenforce   #show state]

change[not permanent]:

  • $ setenforce [enforcing] or [permissive]      

Change Permanently:

vim /etc/selinux/config
SELINUX=enforcing


  • ۹۷/۱۲/۲۱
  • behrooz mohamadi nsasab

SE linux

SELINUX

SELinux

SElinux

SeLinux

Security

selinux