لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
  • ۹۹/۱۱/۱۳
    java

محدودیت در لاگین یوزرها با استفاده از pam

چهارشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۸، ۰۱:۰۱ ب.ظ

ماژول  pam_access.so  در لینوکس وجود دارد ولی به کرنل اضافه نشده است و باید برای ایجاد محدودیت آن را به کرنل اضافه نماییم

برای اینکار:

$ vim /etc/security/access.conf:
   #add role:
   + : root : ALL
$ vi /etc/pam.d/password-auth
   account <tab> required <tab> pam-access.so

نکته: می‌توان از syntax فایل login موجود در مسیر pam.d موجود در مسیر etc استفاده کرد

  • ۹۸/۱۲/۱۴
  • behrooz mohamadi nsasab

Security

access.conf

ban user

linux

login

pam

password-auth