لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
  • ۹۹/۱۱/۱۳
    java

X سرور

دوشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ۰۷:۱۰ ب.ظ

نکته:سرویس جدید weyland جایگزین سرویس Xserver میباشد که در حال توسعه است

نکته: تمام سیستم‌های لینوکس از x11 استفاده میکنند و دلیل استفاده از کلمه x11 بجای ایکس سرور ورژن آن است.(به x11 نام Xwindows system نیز گفته م‌شود)

نکته:تمام سیستم عامل ها برای بالا آوردن گرافیک از tcp/ip استفاده میکنند.

نکته: etc/x11/xorg.conf این فایل قدیمی است و در حال حاضر در هیچ سیستمی (فقط در سیستم‌های قدیم موجود است) یافت نمیشود.برای نمایش اطلاعات XServer از دستور زیراستقاده نمایید

xwininfo

این دستور ویژگی‌ها و اطلاعات X را نشان میدهد که با زدن آن سیستم منتظر می‌شود تا با موس روی screens کلیک کنیم و سپس اطلاعات آن صفحه نمایش را نشان بدهد.
خروجی:

xwininfo: Please select the window about which you

would like information by clicking the

mouse in that window

با کلیک روی یک صفحه نمایش(screens) خروجی زیر نمایش می‌شود:
xwininfo: Window id: 0x3400026 "Guake!"
Absolute upper-left X:  0
  Absolute upper-left Y:  25
  Relative upper-left X:  0
  Relative upper-left Y:  0
  Width: 1024
  Height: 405
  Depth: 32
  Visual: 0x9d
  Visual Class: TrueColor
  Border width: 0
  Class: InputOutput
  Colormap: 0x3400003 (not installed)
  Bit Gravity State: NorthWestGravity
  Window Gravity State: NorthWestGravity
  Backing Store State: NotUseful
  Save Under State: no
  Map State: IsViewable
  Override Redirect State: no
  Corners:  +0+25  -0+25  -0-338  +0-338
  -geometry 1024x405+0+25


نمایش اطلاعات جامع از X11
xdpyinfo


  • ۹۶/۰۶/۲۷
  • behrooz mohamadi nsasab