لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
  • ۹۹/۱۱/۱۳
    java

X11

سه شنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۰۸:۰۵ ق.ظ

نمایش دسترسی پذیری به X11(در xServer نمایش وضعیت دسترسی X11 ، اینکه چه کاربرانی توانایی اتصال به سیستم عامل را دارند.)

xhost

خروجی:

access control enabled, only authorized clients can connect
SI:localuser:behrooz


جهت باز کردن دسترسی برای همه از دستورزیر استفاده میشود(با این دستور کنترل غیر فعال شده و همه می‌توانند به سرور مورد نظر متصل بشوند):

xhost +

برای فعال شدن کنترل (تنها یوزر های مجاز بتوانند به سرور متصل شوند)

xhost -

افزودن یک آی پی برای مجاز شدن اتصال به سرور مورد نظر

xhost +192.168.X.X

حذف یک آی پی از لیست  مجاز  اتصال به سرور

xhost -192.168.X.X

نمایش تصاویر در ایکس یازده

display

اگر متغیرdisplay را در آی پی خاصی قرار بدهید مثل نمونه زیر

export DISPLAY=192.168.42.85:0

با اجرای برنامه، آن برنامه در سیستم مورد نظر اجرا خواهد شد.(درصورتی که توسط دستور xhost +192.168.X.X    تنظیمات انجام شده باشد)

نکته:حتما باید آن سرور مربوطه در پورت مورد نظر listen داشته باشد. امروزه معمولاً توسط display ایکس یازده فوروارد نمیشود و این ویژگی مربوط به قدیم می‌باشد.

مثال:(فرض شود ای پی مورد نظر در پورت صفر listen دارد . درآن صورت برنامه xeyes در سرور 192.168.42.85 اجرا خواهد شد)

export DISPLAY=192.168.42.85:0
$ xeyes # the eyes will be shown on 192.168.42.85 machine

نمایش تقویم

xcal  • ۹۶/۰۶/۲۸
  • behrooz mohamadi nsasab