لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
  • ۹۹/۱۱/۱۳
    java

Accessibility

جمعه, ۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۴ ب.ظ

فراهم آوردن ابزاری برای دسترسی افراد کم توان به سیستم عامل(در کل کامپیوتر های شخصی و حتی سرور ها)

AccessX: (معلولیت‌های جسمی) ابزار دسترسی به X (یعنی محیط گرافیکی) مثل موسو و کیبورد
Visual Settings: معلولیت های بینایی
text-to-speech (TTS): خواندن نوشته‌ها
تمام محیط های x ابزاری را برای افراد کم توان در نظر دارند

بعنوان مثال در گنوم:موارد زیر موجود است(در آدرس Settings > Universal Access):

High Contrast
Zoom
Large text
Screen Reader
Screen Keyboard (show a keyboard on screen)
Visual Alerts (instead Beeps, flash the screen )
Sticky Keys (Press shift, then press a -> capital A)
Slow Keys (do not repeat keys after pressing a key for few seconds)
Bounce Keys (if you hit a key twice fast, it won't accept the second one)
Mouse Keys (Arrow keys on number path will work as a mouse)
Simulate Secondary Click (by holding down the click)
Hover click (click by waiting on a button)
TTS

نکته:ابزاری مانند برنامه‌های  Orca ویا Emacspeak میتوانند نوشته‌ها را برای افراد کم توان بخوانند(TTS)
نکته: برنامه GOK(Gnome On Screen Keyboard) در گنوم صفحه‌کلید مجازی ایجاد مینماید.