لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
  • ۹۹/۱۱/۱۳
    java

Grub2

جمعه, ۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۴ ب.ظ

از امکانات مهمی که GRUB  ارائه می دهد ارائه رمز عبور، امکان ارسال پارامترهای Boot به کرنل، همچنین انجام اینکار بدون هنگ کردن و بروز مشکل برای فایل‌های تنظیماتی GRUB، امکان Boot   سیستم عامل ویندوز در کنار سیستم عامل لینوکس است. همچنین GRUB  تکنولوژی LBA یا Logical Block Addressing را پشتیبانی می‌کندکه  امکان دستیابی I/O  فایلهای بوت را بصورت ساده مهیا میکند. GRUB توانایی بوت کردن سیستم عامل در شبکه را نیز دارد.
در زمان بروز خطا، LILO بایستی مجددا نصب شود تا بتواند MBR را تعمیر کند،  اماGRUB آن را در حالت خط فرمان درآورده تا بصورت دستی یا خودکار تنظیمات تعمیر بشود.
GRUB دارای پیچیدگی های بیشتری نسبت به LILO است. Grub برای سیستم عامل های مختلف قابل استفاده است اما LILO برای سیستم عامل های محدودی قابل استفاده است.

نکته: قبل از  بالا آمدن سیتم عامل در منوی Grub باز فشردن دکمه `e` میتوان به تنظیمات grub راه یافت.
نکته:در زمان نمایش منوی Grub سیستم عامل پیشفرض بعد از گذشت زمان 10 یا 30 ثانیه بصورت خودکار انتخاب خواهد.


Chan Load
زمانی که Boot Loader های سیستم عاملها یکدیگر را Load کنند، این تعریف معنا پیدا خواهد کرد.
تنظیم پارامترهای اولیه LILO

# /usr/sbin/liloconfig

نصب Grub

# grub-install /dev/sda

تعمیر ونصب مجدد Grub2 درMBR  قراردادن آن در فایل تنظیمات اصلی Grub2 به آدرس زیر 3:

# grub-mkconfig > /boot/grub/grub.cfg

تنظیمات grub2 در مسیرزیر قراردارد.

/boot/grub/grub.cfg

تنظیماتgrub  در مسیرزیر قراردارد.

/boot/grub/menu.lst

تنظیمات LILO در مسیرزیر قراردارد.

/etc/lilo.conf

initrd در مسیر زیر قراردارد

/boot/initrd. . . . img

معرفی پارامترهای تنظیماتی
در تنظیمات Grub ویا در صفحه منوی Grub برخی از پارامترها بصورت زیر میباشد.

Default

این پارامتر سیستم عامل پیشفرض را که پس از گذشت زمان 10 ثانیه می بایست Load بشود را تنظیم میکند.را Load میکندdefault=2 یعنی سیستم عامل دوم در منوی سیستم عامل های Grub 2
نکته: اندیس در Grub1 از صفر شروع می شود، ولی در Grub2 از یک شروع میشود.

splashimage=(hd0,5) /boot/grub/splash.xpm.gz

نمایش عکس زمینه گرافیکی در آدرس تعریف شده (هارد اول، پارتیشن پنجم و آدرس موردنظر )

Splash

عکس پس زمینه

Title

عنوان نمایش گراب

root (hd0,5)

مسیر روت را مشخص مینماید که درکدام پارتیشن است

kernel /boot/vmlinuz-2.6.26.8.125 ro quite

در منوی Grub در لحظه شروع با فشردن F10 کرنل  به آدرس بالا Load خواهد شد.

Quite: بجای نمایش خط ها صفحه گرافیکی نمایش داده شود در لحظه بوت شدن و بالا آمدن کرنل
ro:فقط خواندنی

در آخر این خط اگر کاراکتر عدد1 ویا s  باشد، سیستم عامل در محیط Run level تک کاربره (Single user) Load خواهد شد.

Save default

بخاطر سپردن انتخاب قبل
نکته: در فایل تنظیماتی گراب  اگر تنظیمات گراب را به شکل زیر تغییر دهید سیستم با محیط bash  بالا خواهد آمد:

init=/bin/sh

نکته: در تنظیمات Grub در خطی که با عبارت Vmlinuz یاkernel آغاز میشوداگر ورودی پارامتر Runlevel  را کاراکتر S 1 یا عدد 1 گذارید سیستم در حالت متن فرمان بوت خواهد شد.

  • ۹۶/۰۷/۱۴
  • behrooz mohamadi nsasab

bios

boot

bootloader

grub

grub2

ilo

linux

mbr

بوت