لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
  • ۹۹/۱۱/۱۳
    java

Services

جمعه, ۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۴ ب.ظ
دستور start نمودن یک سرویس:

# service نام سرویس start
همچنین دستور فوق برای توزیع‌های لینوکسی مبتنی بر Debian به شکل زیر نیز عمل اجرا میشود:

# /etc/init.d/نام سرویس start

نکته:عملیاتstatus, 1 force-reload, restart, stop2 یک سرویس به هردو نحو بالا نیز انجام می شود.

1-خواندن مجدد تنظیمات یک سرویس از فایل‌های سیستمی آن سرویس

2-وضعیت سرویس که در حالت روشن ویا خاموش است

  • ۹۶/۰۷/۱۴
  • behrooz mohamadi nsasab