لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
  • ۹۹/۱۱/۱۳
    java

لاگ

دوشنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۶، ۰۹:۲۸ ب.ظ

اگر بخواهیم در سرور لاگ تولید شود و به مسیر

/var/log/message.log

برور میتوان از دستور زیر استفاده کرد

/usr/bin/logger -t TILE  "متن"


همچنین با نصب برنامه lnav می‌توان لاگهای سرور را به راحتی مشاهده کرد:

sudo apt-get install lnav

sudo lnav /var/log

همچنین اگر بخواهیم بصورت دستی در مسیری دلخواه لاگ تولید کنیم می‌توانیم از تابع زیر استفاده نماییم

print_log () {
    MESSAGE=$1                                                             # Title for log

    TIME=$(date +%Y/%m/%d-%H:%M:%S)                      # Get Tile

    echo "$TIME ---- $MESSAGE" >> مسیرنگهداری لاگها          # Add log message to file

}

  • ۹۶/۱۱/۱۶
  • behrooz mohamadi nsasab

linux

lnav

log

log file

log files

logger

logs

ubuntu

var