لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
  • ۹۹/۱۱/۱۳
    java

Firewall-UFW

يكشنبه, ۵ فروردين ۱۳۹۷، ۰۳:۴۵ ب.ظ

برنامه ufw فایروالی است که به حالت سرویس به اجرا درآمده و بسته های ورودی و خروجی را فیلتر می‌نماید.

استفاده از آی پی ورژن6

# sudo vim /etc/default/ufw

IPV6=yes

فعال‌ سازی/غیرفعال سازی

# sudo ufw enable/disable

بررسی وضعیت موجود

# sudo ufw status

# sudo ufw status numbered

بررسی وضعیت موجود(جزییات بیشتر)

# sudo ufw status verbose

نمایش رول‌ها

# sudo ufw status numbered
Numbered Output:
Status: active To Action From
-- ------ ----
[1] 22 ALLOW IN 15.15.15.0/24
[2] 80 ALLOW IN Anywhere

حذف رول‌های موجود(شماره [2 ])

# sudo ufw delete 2

# sudo ufw delete allow http

# sudo ufw delete allow 80

تغییر در پالیسی پیش‌فرض ورودی یا خروجی

# sudo ufw default deny incoming

# sudo ufw default allow outgoing

بازگشت به حالت اولیه-فایروال غیرفعال گشته و قوانین حذف خواهند شد (نکته پالیسی‌های پیشفرض ورودی و خروجی تغییر نخواهد کرد)

# sudo ufw reset

باز بودن تمام دسترسی از یک آدرس آی پی خاص

# sudo ufw allow from 15.15.15.51
باز شدن یک دامنه(از 15.15.15.1 تا 15.15.15.254)
# sudo ufw allow from 15.15.15.0/24

باز شدن دسترسی از هاست 15.15.15.51 به پورت 22 سرور

# sudo ufw allow from 15.15.15.51    to any port 22
باز شدن دسترسی از یک دامنه به پورت 22 سرور
# sudo ufw allow from 15.15.15.0/24 to any port 22
باز شدن پورت 80 برای همه آی‌پی‌ها در اینترفیس etj0
# sudo ufw allow in on eth0 to any port 80

باز کردن یک پورت

# sudo ufw allow PORT

# sudo ufw allow PORT/tcp

باز کردن یک بازه پورت

# sudo ufw allow 6000:6007/tcp

باز شدن پورت ssh

# sudo ufw allow ssh

# sudo ufw allow 22

بسته شدن پورت پروتکل اف تی پی

# sudo ufw allow ftp

ریست تمام رول‌ها  به حالت اولیه:

# sudo ufw reset

 

UFW

  • ۹۷/۰۱/۰۵
  • behrooz mohamadi nsasab

IP

LINUX

PORT

UFW

firewall

ip

linux

port

ufw