لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
  • ۹۹/۱۱/۱۳
    java

commands

دوشنبه, ۶ فروردين ۱۳۹۷، ۰۸:۵۳ ق.ظ

فهمیدن مک یک آی پی :

./VMware.bundle -u"vmware-workstation"

نمایش مک‌آدرس‌ها

sudo arp -a
اسکن مک آدرس یک آی پی
sudo arp-scan 192.168.1.0/24

نمایش اطلاعات بسته ها:

dpkg -l
بررسی وجود یک ریشه در لینوکس:
test -d /home/zabbix || mkdir /home/zabbix

فهمیدن اینکه سرور فعلی vm هست یا سرور فیزیکی هست:

 
dmidecode -t system
 
$printf '\033[;H'            #Move text pointer at first line
  • ۹۷/۰۱/۰۶
  • behrooz mohamadi nsasab

LINUX

command

command prompt

linux