لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
  • ۹۹/۱۱/۱۳
    java

دستورات لینوکس برای فایل سیستم

سه شنبه, ۷ فروردين ۱۳۹۷، ۰۹:۰۲ ق.ظ
برای ساختن یک فایل سیستم از نوع NTFS از دستور زیر استفاده نمایید
mkntfs -Q -v -F -L “” /dev/sdb1
برای ساختن یک فایل سیستم از نوع EXT4 از دستور زیر استفاده نمایید
mkfs.ext4 -F -L “” /dev/sdb1
برای ساختن یک فایل سیستم از نوع FAT32 از دستور زیر استفاده نمایید
mkfs.fat -F32 -v -I -n " " /dev/sdb1
چک فایل سیستم و فیکس شدن ارورهای موجود(اگر اروری موجود باشد)
e2fsck -f -y -v -C 0 /dev/sdb1
shirink کردن (کوچک کردن حجم)
Shrink /dev/sdb1 from 7.50 GiB to 6.01 GiB : resize2fs -p /dev/sdb1 6306816K
grow کردن (بزرگ کردن حجم)
Grow  /dev/sdb1 from 1.39 GiB to 7.50 GiB :  resize2fs -p /dev/sdb1

  • ۹۷/۰۱/۰۷
  • behrooz mohamadi nsasab

e2fsck

ext4

fat

mkfs

mkfs.ext4

mkfs.fat

mkntfs

resize2fs