لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
  • ۹۹/۱۱/۱۳
    java

مشاهده تمامی دستورات زده شده در یک سرور

دوشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۶:۱۸ ب.ظ

از طریق دستورات زیر میتوانیدتمامی خروجی شل های یک سرور را مشاهده نمایید:

باید دستورات زیر را در آخر bashrc یوزر خود بیافزایید.


export PS1="\u@\h[\t] [\w]-[\$?]\$ "

if [ "$SHLVL" = 1 ]; then /usr/bin/script   -afq /var/log/Terminal/Terminal_$(date +%Y%m%d-%H%M%S).log;  fi;

  • ۹۷/۰۲/۱۰
  • behrooz mohamadi nsasab

SHLVL

bashrc

linux

log

script

لینوکس