لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
  • ۹۹/۱۱/۱۳
    java

dmesg

دوشنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۳۳ ق.ظ
مشاهده اطلاعاتی نظیر رم و هارد و سریال پورت و یو اس بی
dmesg | grep -E "memory|dma|usb|tty"پاک کردن پیغام های موجود برای دوری از شلوغی خروجی:
dmesg -C مشاهده خروجی بصورت رنگ بندی شده به جهت وضوح بیشتر
dmseg  -Lتنها یک سطح خاص از مطالب را نمایش بدهد(emerg,alert, crit, err, warn,notice,info,debug)
dmesg --level=err,warnنمایش تایم در لاگ
dmesg -T
dmesg -Txبصورت real time  لاگ‌ها را مشاهده نمایید
dmesg --followمشاهده پیغام های بافر شده(لاگ کارهایی که هنوز مانده است تا انجام بشود و خروجی عمل به مرحله ظهور نرسیده است)
dmesg -r  #raw message bufferاگر بخواهیم برنامه dmesg را اجبار کنیم که از فایل های syslog هم بخواند(مثلا فایل /dev/kmsg. را هم بخواند)
dmesg -S


نکته: دستورات dmesg از فایل “/var/log/dmesg”  خوانده میشود.
  • ۹۷/۰۲/۲۴
  • behrooz mohamadi nsasab

dmesg

dmessage

dmessages

kernel log

linux

log

log file

logs

nfs-kernel-server

syslog