لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
  • ۹۹/۱۱/۱۳
    java

استفاده از netcat

چهارشنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۰۴:۲۴ ب.ظ
توسط این برنامه می‌توان فایل یا متن از طریق شبکه منتقل نمود:

۱-ارسال متن:

در گیرنده دستور زیر زده شود:
nc -l -p PortNumber
در سمت فرستنده نیز دستور زیر زده شود:
echo "TEXT" | netcat  [Destination] PortNumber

2-ارسال فایل:

درسمت گیرنده دستور زیر زده شود
nc -l -p 1234 > out.file
در سمت فرستنده نیز دستور زیر زده شود
nc -w 3 [destination] 1234 < out.file


3-ارسال فایل-فشرده سازی

درسمت فرستنده دستور زیر زده شود
tar cfp - /some/dir | compress -c | nc -w 3 [destination] 1234
در سمت گیرنده نیز دستور زیر زده شود
nc -l -p 1234 | uncompress -c | tar xvfp -


4-ارسال فایل- محتویات یک هارد (پارتیشن)

درسمت فرستنده دستور زیر زده شود
dd if=/dev/hda3 | gzip -9 | nc -l 3333
در سمت گیرنده نیز دستور زیر زده شود
nc [destination] 3333 | pv -b > hdImage.img.gz  • ۹۷/۱۱/۱۰
  • behrooz mohamadi nsasab

NetCat

lets encrypt

netCat

netcat

network

نت کت

نتکت

نت‌کت