لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
  • ۹۹/۱۱/۱۳
    java

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دبیان» ثبت شده است

۱۰
بهمن

یک تجربه: در دبیان ۹ برای اینکه firmware کارت شبکه یو اس بی رو بشناسانیم از روش زیر استفاده میکنیمadd to /etc/apt/source.list
deb http://ftp.fr.debian.org/debian jessie main contrib non-free
deb http://httpredir.debian.org/debian/ stretch main contrib non-free

sudo apt-get install debian-reference
apt-get update && apt-get install firmware-iwlwifi
sudo apt-get update && apt-get install firmware-iwlwifi
sudo apt-get update && sudo apt-get install firmware-iwlwifi
sudo apt-get install modplug-tools 
sudo apt-get install modprobe
sudo apt-get install modprob
sudo apt-get install kmod
sudo apt-get install wicd
sudo  apt-get install firmware-realtek
sudo  apt-get install firmware-iwlwifi 
sudo  apt-get install firmware-linux
sudo  apt-get install amd64-microcode firmware-linux-nonfree firmware-misc-nonfree

  • behrooz mohamadi nsasab
۲۴
شهریور

گاهی پیش می‌آید که یک یوزر بنا بر نیاز، دستور را با مالکیت یوزر خود اجرا نماید.

در این صورت باید با یکی از روش های زیر عمل نماید:


۱− باید در داخل یوزر خود لاگین نموده و از دستور زیر برای زمان گذاری اقدام نماید

crontab -e

۲− فایل زیر را با یک ادیتور باز کرده

vim /etc/crontab

و با فرمت زیر

m  h  dom mon dow  USER    command and arguments

برای زمان گذاری اقدام نماید


۳− در مسیر زیر

/etc/cron.d/

یک فایل ایجاد کرده و با فرمت

m  h  dom mon dow  USER    command and arguments

برای زمان گذاری اقدام نماید


۴−

  • behrooz mohamadi nsasab
۲۴
شهریور

اجرای یک دستور تنها یکبار

برنامه‌ریزی یک دستور در یک دقیقه بعد

at now + 1 min


برنامه‌ریزی یک دستور در روز بعد در زمان اکنون

at tomorrow


نکته:باید برای خروج ctrl+d رابفشرید

نکته:دستورات در شل بنام sh اجرا خواهند شدیعنیbin/sh/
مشاهده تمام کارهای موجود در صف انتظار

atq


حذف یک کار موجود در صف انتظار برحسب شماره آن

atrm 3

  • behrooz mohamadi nsasab