لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
  • ۹۹/۱۱/۱۳
    java

detect شدن کارت شبکه از نوع usb در سیستم عامل دبیان 9

چهارشنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۰۵:۱۸ ب.ظ

یک تجربه: در دبیان ۹ برای اینکه firmware کارت شبکه یو اس بی رو بشناسانیم از روش زیر استفاده میکنیمadd to /etc/apt/source.list
deb http://ftp.fr.debian.org/debian jessie main contrib non-free
deb http://httpredir.debian.org/debian/ stretch main contrib non-free

sudo apt-get install debian-reference
apt-get update && apt-get install firmware-iwlwifi
sudo apt-get update && apt-get install firmware-iwlwifi
sudo apt-get update && sudo apt-get install firmware-iwlwifi
sudo apt-get install modplug-tools 
sudo apt-get install modprobe
sudo apt-get install modprob
sudo apt-get install kmod
sudo apt-get install wicd
sudo  apt-get install firmware-realtek
sudo  apt-get install firmware-iwlwifi 
sudo  apt-get install firmware-linux
sudo  apt-get install amd64-microcode firmware-linux-nonfree firmware-misc-nonfree