لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
 • ۹۹/۱۱/۱۳
  java

۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «debian» ثبت شده است

۱۶
تیر

Options:

update
گرفتن (دوباره بدست آوردن) لیست بسته‌های جدید
upgrade:
آپگرید کردن
install
نصب یک بسته
remove:
حذف یک بسته
purge:
حذف بسته به همراه تمامی تنظیمات آن
autoremove:
Remove automatically all unused packages that were automatically installed to satisfy dependencies for other packages and are now no longer needed.
dist-upgrade:
Distribution upgrade
build-dep:
Configure build-dependencies for source packages. install all dependencies for 'packagename'
clean:
Erase downloaded archive files. clean clears out the local repository of retrieved package files. It removes everything but the lock file from /var/cache/apt/archives/ and /var/cache/apt/archives/partial/.
autoclean:
پاک کردن فایل‌های آرشیو شده از دانلود‌های قبلی
check:
Verify that there are no broken dependencies
source:
Download source archives. Source packages are tracked separately from binary packages via deb-src lines in the sources.list.
[--compile]: package will be compiled to a binary .deb using dpkg-buildpackage for the architecture as defined by the [--host-architecture] option.
[--download-only]:source package will not be unpacked.
download:
دانلود فایل باینری در مسیر فعلی
changelog:
Download and display the changelog for the given package
سیاهه یا تاریخچهٔ تغییراتی که در پروژه صورت گرفته است
indextargets:
listing of information about all data files (index targets) apt-get update would download
 

 


Options:

[--no-install-recommends]
در هنگام نصب، بسته‌های توصیه‌شده بعنوان وابستگی لحاظ نشوند
[--install-suggests]
درهنگام نصب بسته‌های پیشنهاد شونده(توسط برنامه) بعنوان وابستگی لحاظ نشوند
[-d, --download-only]
فقط فایل‌ها دانلود شوند(unpacked یا نصب نشوند)
[-f, --fix-broken]
تلاش برای اصلاح گسیختگی‌های موجود در  وابستگی‌ها
با این گزینه به برنامه apt اجازه داده می‌شود تا درصورت نیاز هر بسته‌ای را حذف نماید
[-m, --ignore-missing, --fix-missing]
نادیده گرفتن بسته‌‌های‌ خرابی(مثلا دانلود نمیشوند یا اینکه دانلود شده اند ولی خراب هستند)
اگر بسته‌ها نمی‌توانند دانلود شوند یا بعد از دانلود امکان چک و بررسی یکپارچکی وجود نداردآن بسته‌ها را عقب نگه‌دار و نتیجه را هندل کن
اگر این سوییچ را با -f استفاده نمایید ممکن است در  مواردی به ارور برخورد نمایید
اگر نام یک بسته در خط فرمان برای نصب آورده شده باشد درصورت عدم دانلود این بسته بدون هیچ گونه اخطاری از نصب این بسته صرف نظر میشود
[--no-download]
فقط از بسته‌های deb موجود(کنونی) در سیستم‌عامل که پیش‌تر دانلود شده استفاده شود
[-q, --quiet]
این کامند برای تهیه لاگ بسیار مفید است زیرا نشانگرهای پیشرفت و موارد توضیحاتی را حذف می‌کند
با مقداردهی به -q=# میتوانیم  سطح عدم تولید توضیحات را مشخص نماییم
[-s, --simulate, --just-print, --dry-run, --recon, --no-act]
هیچ کاری صورت نگیرد
شبیه‌سازی و نمایش در خروجی از تغییراتی که با اجرای دستور صورت خواهد گرفت
[-y, --yes, --assume-yes]
بطور اتوماتیک به هر  prompt پاسخ yes خواهد داد
run non-interactively
در موارد نامطلوب دستور apt-get متوقف خواهد شد(نظیر: تغییر در نگهداری بسته یا نصب یک بسته غیرمجاز  یا حذف یک بسته خیلی مهم)
[--assume-no]
بصورت پیش‌فرض به  همه promp ها پاسخ no می‌دهد
[--no-show-upgraded]
عدم نمایش لیست تمام بسته‌هایی که آپگرید شده‌اند
[-V, --verbose-versions]
نمایش نسخه تمام نسخه‌ها از بسته‌هایی که آپگرید شده‌اند
[-a, --host-architecture]
بصورت پیش‌فرض تنظیم نیست
در زمان استفاده از دستور apt-get source --compile معماری بسته‌های build شونده کنترل و  cross-builddependencies تامین شوند
[-b, --compile, --build]
Compile source packages after downloading them.
[--ignore-hold]
Ignore package holds;
بسته را نگهداری ننماید-به عبارتی پس از نصب آن را در سیستم نگه‌ندارد
[--with-new-pkgs]
این سوییچ وقتی با دستور upgrade همراه شود دراین صورت مجاز به نصب بسته‌های جدید خواهد بود.
این دستور زمان نیازمندی به یک dependency مفید خواهد بود تا آن نیز بتواند نصب نماید
نکته:دستور upgrade هیچگاه بسته‌ای را حذف نمی‌کند و فقط بسته جدید را نصب می‌کند
[--no-upgrade]
Do not upgrade packages;
همراه با دستور  install : اگر بسته هم‌اکنون نصب شده باشد آنگاه از  upgrade آن دستور جلوگیری بعمل خواهد آمد
[--only-upgrade]
همراه با دستور  install : اگر بسته هم‌اکنون در سیستم‌عامل موجود نباشد، نصب صورت نگیرد
تنها زمانی بسته را آپگرید خواهد کرد که درحال حاضر بسته در سیستم‌عامل وجود داشته و ورژن جدید از آن در دسترس باشد
[--allow-downgrades]
این دستور خطرناک است و ممکن است به سیستم عامل آسیب برساند
تنها در موارد خاص کاربرد دارد و در صورت دانلود ممکن است پیغامی ظاهر نشود
[--allow-remove-essential]
این دستور خطرناک است و ممکن است به سیستم عامل آسیب برساند
بله(Force yes) به حذف دستوراتی که بعنوان پایه در سیستم عامل کاربرد دارند
[--force-yes]
بله(Force yes) به تمامی پیغام‌ها
این دستور منقرض شده است و با دستورات
  --allow-downgrades, --allow-remove-essential, --allow-change-held-packages 
جایگزین شده است
[--print-uris]
بجای اینکه فایل‌ها نصب شوند آدرس URL آن پرینت می‌شود
هر URL دارای path و destination file name و سایز و کد MD5 است
sudo apt-get install aptitude --print-uris
[sudo] password for behrooz: 
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
 aptitude-common libclass-accessor-perl libcwidget3v5 libio-string-perl libparse-debianchangelog-perl libsub-name-perl
Suggested packages:
 aptitude-doc-en | aptitude-doc apt-xapian-index debtags libcwidget-dev libhtml-template-perl libxml-simple-perl
The following NEW packages will be installed:
 aptitude aptitude-common libclass-accessor-perl libcwidget3v5 libio-string-perl libparse-debianchangelog-perl libsub-name-perl
0 upgraded, 7 newly installed, 0 to remove and 38 not upgraded.
Need to get 3,494 kB of archives.
After this operation, 15.8 MB of additional disk space will be used.
'http://deb.debian.org/debian/pool/main/a/aptitude/aptitude-common_0.8.7-1_all.deb' aptitude-common_0.8.7-1_all.deb 1592678 MD5Sum:944f23494615284543660e9ee02c6c6d
'http://deb.debian.org/debian/pool/main/c/cwidget/libcwidget3v5_0.5.17-4+b1_amd64.deb' libcwidget3v5_0.5.17-4+b1_amd64.deb 312582 MD5Sum:153078784a4cac12829bfb967cd9b8c4
'http://deb.debian.org/debian/pool/main/a/aptitude/aptitude_0.8.7-1_amd64.deb' aptitude_0.8.7-1_amd64.deb 1477860 MD5Sum:3bd5df11a809e76d0e925e705b0f9f06
'http://deb.debian.org/debian/pool/main/libs/libsub-name-perl/libsub-name-perl_0.21-1_amd64.deb' libsub-name-perl_0.21-1_amd64.deb 13122 MD5Sum:d2ae0127b9770f1511f9d8d6e65c415a
'http://deb.debian.org/debian/pool/main/libc/libclass-accessor-perl/libclass-accessor-perl_0.34-1_all.deb' libclass-accessor-perl_0.34-1_all.deb 25950 MD5Sum:e8d44fcd57dcb4a39e53f7956b30dd22
'http://deb.debian.org/debian/pool/main/libi/libio-string-perl/libio-string-perl_1.08-3_all.deb' libio-string-perl_1.08-3_all.deb 12298 MD5Sum:8d09424a4c3ba34a8ff890af95391947
'http://deb.debian.org/debian/pool/main/libp/libparse-debianchangelog-perl/libparse-debianchangelog-perl_1.2.0-12_all.deb' libparse-debianchangelog-perl_1.2.0-12_all.deb 59376 MD5Sum:52a19d38904388812afef8d78611e26e
 
[--purge]
اگر بجای remove استفاده شود در این صورت همه چیز را پاک خواهد کرد
[--reinstall]
نصب مجدد بسته‌های که هم‌اکنون نصب شده است(در ورژن بالاتر)
[--list-cleanup]
بطور پیش‌فرض این سوییچ در دستور تعبیه شده است
درصورت روشن بودن دستور apt  بطور اتوماتیک محتوی /var/lib/apt/lists  مدیریت را مدیریت کرده و اطمینان حاصل می‌گردد که فایل‌های منسوخ پاک شده باشد
تنها دلیلی که این ویژگی را می‌توان خاموش کرد این استکه این فایل بطور مداوم تغییر می‌نماید
نکته: از سوییچ  --no-list-cleanup برای خاموش کردن آن استفاده می‌شود
[--no-remove]
اگر هر بسته‌ای بخواهد حذف شود دستور apt-get همان موقع بدون اینکه pronpt بدهد قطع می‌شود
[--auto-remove, --autoremove]
Remove automatically all unused packages that were automatically installed to satisfy dependencies for other packages and are now no longer needed as dependencies changed
[--only-source]
تنها در دستورات buil-dep و  source معنی پیدا می‌کند.
نشان میدهد که نام سورس داده شده به فایل‌های باینری مپ نشده باشد و دستورات تنها  نام بسته‌های سورس را بعنوان آرگومان قبول نمایند
[--allow-unauthenticated]
Ignore if packages can't be authenticated and don't prompt about it.
This can be useful while working with local repositories, but is a huge security risk if data authenticity isn't ensured in another way by the user itself.
The usage of the Trusted option for sources.list(5) entries should usually be preferred over this global override.
[--no-allow-insecure-repositories]
در دستور update ، از گرفتن دیتا‌ی verified نشده جلوگیری بعمل می‌آورد
دستور apt update در صورت مواجهه با  ریپوزیتوری‌هایی با امضای رمز شده غیر معتبر ، fail می‌شود
[--show-progress]
نمایش نوار میزان پیشرفت کار در حین نصب با پاک یا آپگرید
[--with-source filename]
Adds the given file as a source for metadata. Can be repeated to add multiple files. See --with-source description in apt-cache(8) for further details.
[-c, --config-file]
Specify a configuration file to use.
The program will read the default configuration file and then this configuration file.
If configuration settings need to be set before the default configuration files are parsed specify a file with the APT_CONFIG environment variable. See apt.conf(5) for syntax information.
 

 

FILES

/etc/apt/sources.list:
Locations to fetch packages from. Configuration Item: Dir::Etc::SourceList.
/etc/apt/sources.list.d/:
File fragments for locations to fetch packages from. Configuration Item: Dir::Etc::SourceParts.
/etc/apt/apt.conf:
APT configuration file. Configuration Item: Dir::Etc::Main.
/etc/apt/apt.conf.d/:
APT configuration file fragments. Configuration Item: Dir::Etc::Parts.
/etc/apt/preferences:
Version preferences file. This is where you would specify "pinning", i.e. a preference to get certain packages from a separate source or from a different version of a distribution. Configuration Item:[Dir::Etc::Preferences].
/etc/apt/preferences.d/:
File fragments for the version preferences. Configuration Item: Dir::Etc::PreferencesParts.
/var/cache/apt/archives/:
Storage area for retrieved package files. Configuration Item: Dir::Cache::Archives.
/var/cache/apt/archives/partial/:
Storage area for package files in transit. Configuration Item: Dir::Cache::Archives (partial will be implicitly appended)
/var/lib/apt/lists/:
Storage area for state information for each package resource specified in sources.list(5) Configuration Item: Dir::State::Lists.
/var/lib/apt/lists/partial/:
Storage area for state information in transit. Configuration Item: Dir::State::Lists (partial will be implicitly appended)
 
 
 
 
 • برای نمایش آدرس URL یک بسته ای که در هنوز در سرور نصب نیست
apt-get -y install --print-uris <PackageName> | cut -f 2 -d \' | grep \.deb

 

 

 

 • behrooz mohamadi nsasab
۰۴
اسفند

 1. sudo mkdir -p  /media/repo1 /media/repo2  /media/repo3 /opt/DVD
 2. sudo chown -R USERNAME:USERNAME /opt
 3. sudo chmod -R 755 /opt
 4. Copy All DVDs in Directory: /opt/DVD
 5. sudo vim /etc/fstab:
  1. /opt/dvd/debian-9.5.0-i386-DVD-1.iso /media/repo1 iso9660 defaults 0 0
  2. /opt/dvd/debian-9.5.0-i386-DVD-2.iso /media/repo1 iso9660 defaults 0 0
  3. /opt/dvd/debian-9.5.0-i386-DVD-3.iso /media/repo1 iso9660 defaults 0 0
 6. sudo vim /etc/apt/sources.lists:
  1. deb [trusted=yes] file:///media/repo1 stretch main contrib
  2. deb [trusted=yes] file:///media/repo2 stretch main contrib
  3. deb [trusted=yes] file:///media/repo3 stretch main contrib
 • behrooz mohamadi nsasab
۱۰
بهمن

یک تجربه: در دبیان ۹ برای اینکه firmware کارت شبکه یو اس بی رو بشناسانیم از روش زیر استفاده میکنیمadd to /etc/apt/source.list
deb http://ftp.fr.debian.org/debian jessie main contrib non-free
deb http://httpredir.debian.org/debian/ stretch main contrib non-free

sudo apt-get install debian-reference
apt-get update && apt-get install firmware-iwlwifi
sudo apt-get update && apt-get install firmware-iwlwifi
sudo apt-get update && sudo apt-get install firmware-iwlwifi
sudo apt-get install modplug-tools 
sudo apt-get install modprobe
sudo apt-get install modprob
sudo apt-get install kmod
sudo apt-get install wicd
sudo  apt-get install firmware-realtek
sudo  apt-get install firmware-iwlwifi 
sudo  apt-get install firmware-linux
sudo  apt-get install amd64-microcode firmware-linux-nonfree firmware-misc-nonfree

 • behrooz mohamadi nsasab
۰۶
تیر
روش زیر اتصا ل یک مسیر اف تی پی به یک فولدر در سروررا توضیح میدهد
ابتدا بسته curlftpfs  را نصب نمایید (نکته: اگر به مشکل خورد ابتدا بسته fuse را نصب نمایید)
vim /etc/init.d/mountftp
#!/bin/sh
#
# Run-level Startup script for curlftpfs
#
# chkconfig: 345 91 19
# description: Startup/Shutdown the curlftpfs
 
# FTP user, password, and host (you can specify the port also eg. ftp.example.com:2002)
ftpUser=user                    #نام کاربری از اف تی پی
ftpPass=password                #پسورد کاربر اف تی پی
ftpHost=ftp.example.com         #مسیر  اف تی پی مورد نظر که باید به  فولدر متصل شود
mPath="/var/mounted/ftp"      #فولدر مورد نظر در سرور فعلی که قرار است مسیر اف تی پی  به آن متصل شود
 
# Create the mounted to dir if doesn't exist
if [ ! -d $mPath ]; then
    mkdir -p $mPath
fi
 
case "$1" in
    start)
        curlftpfs $ftpHost $mPath -o user=$ftpUser:$ftpPass,allow_other
        ;;
    stop)
        fusermount -u $mPath      
        ;;
    reload|restart)
        $0 stop
        $0 start
        ;;
    *)
        echo "Usage: $0 start|stop|restart|reload"
        exit 1
esac
exit 0
سپس قرار دادن این اسکریپت در autostart به روش زیر:
chmod 755 /etc/init.d/mountftp
chkconfig mountftp on

 

دستورات قابل اجرا :
# Start
service mountftp start
 
# Restart and reload
service mountftp restart
service mountftp reload
 
# Stop
service mountftp stop


لینک مفید از این مطلب:  LINK

 • behrooz mohamadi nsasab
۲۴
خرداد

در سیستم عامل لینوکس شما قالبیت این را دارید که از محیط گرافیکی دلخواه خود استفاده نمایید: (URL)

محیط کاربری اول: MATE

در سه حالت زیر میتوانید نصب نمایید:

mate-desktop-environment-extras  (full + extras) : This will install the complete MATE desktop including a few extras.

mate-desktop-environment   (full) : This will install the complete MATE desktop environment.

mate-desktop-environment-core (core only) :  This is a minimalist MATE installation


If no graphical environment was present before, you will also need to install a display manager such as GDM or LightDM.

نکته: شاید لازم باشد بسته زیر را نیز نصب نمایید:

apt-get install xinit


محیط کاربری دوم: Gnome

tasksl : Debian's selection of applications

gnome :  The full GNOME environment, including applications that are not officially part of the Upstream GNOME releases.

               It provides the recommended GNOME environment for Debian.

gnome-desktop-environment : The official upstream GNOME environment, minus a few packages.It is the closest to upstream recommendations.

gnome-core : Only the official “core” modules of the GNOME desktop. Above packages depend on this one.

نکته: اگر فقط gnome core installation داشتید میتوانید برای نصب کامل‌تر از روش زیر نیز استفاده نمایید(نصب پوسته گنوم و بدون تمامی ابزارها)
apt-get install gnome-shell
apt-get install gnome-terminal
محیط کاربری سوم: Xfce

محیط چهارم کاربریLXDE

محیط کاربری پنجم(پلاسما): KDEنکته: برای  پایین آوردن محیط گرافیکی از دستورزیر  استفاده شود
در دبیان
/etc/init.d/gdm3 stop
در اوبونتو
/etc/init.d/lightdm stop
 • behrooz mohamadi nsasab
۱۳
خرداد
اسکرین برای بوجود آوردن چند session  در bash کاربرد دارد اگر بخواهیم از یک ترمینال جندین ترمینال مشتق شود بطوری که هرکدام مستقلا باشند و درصورت بسته شدن آنها(detach)، کارشان مختل نشود، از screen  استفاده میکنیم:
نکته : تقریبا در تمامی دستورات اسکرین از دستور کلید ترکیبی ctrl به همراه a  به همراه کلید دیگری استفاده میشود.
برای ایجاد یک اسکرین از دستور زیر استفاده می‌شود(در بش اصلی):
sudo apt-get install screen
sudo yum install screen

screen -S NAME
برای برگشتن به bash  اصلی(detach شدن اسکرین ایجاد شده که در آن بودیم-این دستور را باید در محیط اسکرین بزنیم):
ctrl+a, And d
 برای دیدن تمامی سشن های باز از اسکرین(در بش اصلی):
screen -ls

برای رفتن به یک اسکرین دلخواه(در بش اصلی)(reattach):
screen -r NAME
screen -x  NAME

کشتن یک اسکرین(در بش اصلی):
screen -S NAME -X quit
کشتن یک اسکرین(در محیط اسکرین):
ctrl+d
رفتن به اسکرین بعدی(در محیط اسکرین)
ctrl+a, And n
رفتن به اسکرین قبلی(در محیط اسکرین)
ctrl+a, And p
نمایش تمام اسکرین های باز(در محیط اسکرین)
ctrl+a, And "
رفتن به اسکرین شماره خاص(در محیط اسکرین)
ctrl+a, And 0-9
 
 

    Ctrl+a " to visualize the opened windows
    Ctrl+a p and Ctrl+a n to switch with the previous/next window
    Ctrl+a number to switch to the window number
    Ctrl+d to kill a window
    screen -ls to list the sessions and their status
    screen -S session_name to start a session with a given name. The name should be unique
    Ctrl+a d to detach a session
    screen -x session_name to resume (reattach) a session knowing its name
    screen -S session_name -X quit to terminate a detached session
 
Layout:
    Ctrl+a S to split horizontally
    Ctrl+a | to split vertically
    Ctrl+a <Tab> to switch to the next region
    Ctrl+a X to close the current region
    Ctrl+a Q to close all the regions but the current one

   URL1
   URL2
   URL3

 • behrooz mohamadi nsasab
۱۶
بهمن

با دستور زیر میتوان کلمات را درون فایل جایگزین نماید

sudo sed -i 's/OLD/NEW/g' FILENAME

عبارت اول  یا عبارت دوم:

sudo sed -i 's/OLD|accent/NEW/g' FILENAME

حذف کاراکترهای اضافی مخفی (نظیر برنامه dos2unix)

# sed -i 's/\r//' myfile.txt

گرفتن بک آپ و بعد تغییر در فایل(بادستور زیر یک فایل با پسوند orig میسازد و سپس تغییرات را انجام میدهد-در این حالت دو فایل داریم)

sed -i'.orig' 's/this/that/gi' myfile.txt

نمای خطی که در آن کلمه   word آمده باشد

sed -n '/WORD/p'

تبدیل چند تا اسپیس به یک اسپیس در متن

sed -e 's/  */ /g' فایل

حذف خطی که در آن کلمه word  یافت شود(i  برای این است که در فایل تغییر کند-اگر نباشد تغییر در فایل رخ نداده و فقط در خروجی مشاهده خواهد شد)

sed -i '/WORD/d' فایل

پاک کردن خط اول

sed '1d' test

 • $ sed '3d' file #Delete 3rd line 
 • $ sed '$d' file #Delete the last line
 • $ sed '2,4d' file # Delete a range of lines(from 2nd line till 4th line)
 • $ sed '2,4!d' file #Delete lines other than the specified range, line other than 2nd till 4th here-پاک کردن همه خطوط بجز خطوط ذکر شده
 • $ sed '1d;$d' file #Delete the first line AND the last line of a file
 • $ sed '/^L/d' file #Delete all lines beginning with a particular character: 'L'  
 • $ sed '/x$/d' file #Delete all lines ending with a particular character, 'x' حرف مورد نظر
 • $ sed '/[xX]$/d' file #Delete all lines ending with either x or X,  i.e case-insensitive delete
 • $ sed '/^$/d' file #Delete all blank lines in the file
 • $ sed '/^ *$/d' file #Delete all lines which are empty or which contains just some blank spaces
 • $ sed '/^[A-Z]*$/d' file #Delete all lines which are entirely in capital letters:
 • $ sed '/Unix/d' file # Delete the lines containing the pattern 'Unix'
 • $ sed '/Unix/!d' file #Delete the lines NOT containing the pattern 'Unix'
 • $ sed '/Unix\|Linux/d' file #Delete the lines containing the pattern 'Unix' OR 'Linux'
 • $ sed '1,/Linux/d' file #Delete the lines starting from the 1st line till encountering the pattern 'Linux'
 • $ sed '/Linux/,$d' file # Delete the lines starting from the pattern 'Linux' till the last line
 • $ sed '${/AIX/d;}' file #Delete the last line ONLY if it contains the pattern 'AIX'
 • $ sed '${/AIX\|HPUX/d;}' file #Delete the last line ONLY if it contains either the pattern 'AIX' or 'HPUX'
 • $ sed '1,4{/Solaris/d;}' file #Delete the lines containing the pattern 'Solaris' only if it is present in the lines from 1 to 4
 • $ sed '/Unix/{N;d;}' file #Delete the line containing the pattern 'Unix' and also the next line
 • $ sed '/Unix/{N;s/\n.*//;}' file #Delete only the next line containing the pattern 'Unix', not the very line
 • $ sed -n '/Linux/{s/.*//;x;d;};x;p;${x;p;}' file | sed '/^$/d' #Delete the line containing the pattern 'Linux', also the line before the pattern
 • $  sed -n '/Linux/{x;d;};1h;1!{x;p;};${x;p;}' file #Delete only the line prior to the line containing the pattern  'Linux', not the very line
 • $ sed -n '/Linux/{N;s/.*//;x;d;};x;p;${x;p;}' file | sed '/^$/d' #Delete the line containing the pattern 'Linux', the line before, the line after

 • behrooz mohamadi nsasab
۲۴
شهریور

گاهی پیش می‌آید که یک یوزر بنا بر نیاز، دستور را با مالکیت یوزر خود اجرا نماید.

در این صورت باید با یکی از روش های زیر عمل نماید:


۱− باید در داخل یوزر خود لاگین نموده و از دستور زیر برای زمان گذاری اقدام نماید

crontab -e

۲− فایل زیر را با یک ادیتور باز کرده

vim /etc/crontab

و با فرمت زیر

m  h  dom mon dow  USER    command and arguments

برای زمان گذاری اقدام نماید


۳− در مسیر زیر

/etc/cron.d/

یک فایل ایجاد کرده و با فرمت

m  h  dom mon dow  USER    command and arguments

برای زمان گذاری اقدام نماید


۴−

 • behrooz mohamadi nsasab
۲۴
شهریور

اجرای یک دستور تنها یکبار

برنامه‌ریزی یک دستور در یک دقیقه بعد

at now + 1 min


برنامه‌ریزی یک دستور در روز بعد در زمان اکنون

at tomorrow


نکته:باید برای خروج ctrl+d رابفشرید

نکته:دستورات در شل بنام sh اجرا خواهند شدیعنیbin/sh/
مشاهده تمام کارهای موجود در صف انتظار

atq


حذف یک کار موجود در صف انتظار برحسب شماره آن

atrm 3

 • behrooz mohamadi nsasab