لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
  • ۹۹/۱۱/۱۳
    java

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «Write» ثبت شده است

۲۴
خرداد
بادستور زیر می‌توان سرعت خواند و نوشتن از دیسک را فهیمد:
echo -e "WRITE:";
dd if=/dev/zero of=/tmp/output count=1 bs=100M ;
rm -f /tmp/output;
 echo -e "\nREAD";
sudo hdparm -t /dev/sda

  • behrooz mohamadi nsasab
۰۳
اسفند

Write speed benchmark:    dd if=/dev/zero of=/tmp/output count=1 bs=100M ;rm -f /tmp/output

READ speed benchmark: sudo hdparm -t /dev/sda

  • behrooz mohamadi nsasab