لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
  • ۹۹/۱۱/۱۳
    java

Read/Write Speed-سرعت خواندن و نوشتن در دیسک

پنجشنبه, ۲۴ خرداد ۱۳۹۷، ۰۷:۲۸ ب.ظ
بادستور زیر می‌توان سرعت خواند و نوشتن از دیسک را فهیمد:
echo -e "WRITE:";
dd if=/dev/zero of=/tmp/output count=1 bs=100M ;
rm -f /tmp/output;
 echo -e "\nREAD";
sudo hdparm -t /dev/sda

  • ۹۷/۰۳/۲۴
  • behrooz mohamadi nsasab

Write

bios

byte

disk io

disk rate

linux

rread