لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
  • ۹۹/۱۱/۱۳
    java

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «run level» ثبت شده است

۰۳
آذر

 hibernate
نکته: دستور زیر ممکن است در توزیع‌های متنوع لینوکس متفاوت باشد.
با دستور زیر سیستم به حالت Hibernate خواهد رفت

# pm-hibernate

افزودن منوی hibernate به سیستم عامل Ubuntu

ابتدا یک فایل در مسیر زیر ایجادکرده و محتویات ذیل را درون آن قرار دهید:

/etc/polkit-1/localauthority/10-vendor.d/com.ubuntu.desktop.pkla

محتویات داخل فایل:

[Enable hibernate by default in upower]
Identity=unix-user:*
Action=org.freedesktop.upower.hibernate
ResultActive=yes

[Enable hibernate by default in logind]
Identity=unix-user:*
Action=org.freedesktop.login1.hibernate;org.freedesktop.login1.handle-hibernate-key;org.freedesktop.login1;org.freedesktop.login1.hibernate-multiple-sessions;org.freedesktop.login1.hibernate-ignore-inhibit
ResultActive=yes

  • behrooz mohamadi nsasab
۱۴
مهر


با استفاده از دستور init  و telinit میتوان به mode دیگر از وضعیت RunLevel رفت:

برای تغییر حالت به runlevel دلخواه، کافی ست شماره آن Run Level  را جلویinit  یا telinit بنویسید.
تغییر حالت runlevel کنونی به runlevel شماره صفر(خاموش شدن سیستم)

# init 0

همچنین

# telinit 0


اگر در فایل inittab 2 شماره Run Level را تغییر دهید، در این صورت همواره سیستم به Run Level  تنظیم شده بوت خواهد شد.
برای اینکار کافی ست شماره Run Level  را در فایل inittab جایگزین عدد ذیل نمایید(etc/inittab):

id:5:initdefault


  • behrooz mohamadi nsasab
۱۴
مهر
حالت‌های Run Level
سیستم عامل می تواند تنها در هفت حالت زیر باشد که به آنها ران لول می‌گویند:
0. Halt Mode :حالت توقف سیستم
1. single User Mode :حالت خط فرمان یا همان Command Line
2. Debian/Ubuntu Default :تمام شرایط Normal بوده و تنها تفاوت درLoad شدن بدون نمای گرافیکی است
3. RHEL/fedora/suse):Text Mode
4. Free : رزرو شده، خالی
5. RHEL/fedora/suse : Graphical Mode -تمام شرایط Normal بوده و نمای گرافیکی نیز  Load می شود.
6. Reboot


نمایش وضعیت Run level کنونی سیستم
# runlevel
خروجی(به معنی runlevel  شماره 5):
N 5


  • behrooz mohamadi nsasab