لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
  • ۹۹/۱۱/۱۳
    java

Hibernate

جمعه, ۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۵۶ ب.ظ

 hibernate
نکته: دستور زیر ممکن است در توزیع‌های متنوع لینوکس متفاوت باشد.
با دستور زیر سیستم به حالت Hibernate خواهد رفت

# pm-hibernate

افزودن منوی hibernate به سیستم عامل Ubuntu

ابتدا یک فایل در مسیر زیر ایجادکرده و محتویات ذیل را درون آن قرار دهید:

/etc/polkit-1/localauthority/10-vendor.d/com.ubuntu.desktop.pkla

محتویات داخل فایل:

[Enable hibernate by default in upower]
Identity=unix-user:*
Action=org.freedesktop.upower.hibernate
ResultActive=yes

[Enable hibernate by default in logind]
Identity=unix-user:*
Action=org.freedesktop.login1.hibernate;org.freedesktop.login1.handle-hibernate-key;org.freedesktop.login1;org.freedesktop.login1.hibernate-multiple-sessions;org.freedesktop.login1.hibernate-ignore-inhibit
ResultActive=yes