لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
  • ۹۹/۱۱/۱۳
    java

دستور awk

شنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۱۵ ق.ظ

نمایش همه ستون‌ها بجز ستون شماره یکم و ستون شماره دوم

cat FIle | awk '{$1=$2="";print$0}'