لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
  • ۹۹/۱۱/۱۳
    java

تغییر سر خطر دستور در لینوکس

دوشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۴۳ ق.ظ
برای تغییر سرخط در لینوکس از دستور زیر در bashrc ویا در profile قرار دهید(لینک):
/t   :     time
/$? :     exit code
/u   :     user
\h   :     hostname
\$   :     $ or #

export PS1="\u@\h[\t] [\w]-[\$?]\$ "
behrooz@viratech[14:54:04] [~]-[0]$
  • ۹۷/۰۲/۱۰
  • behrooz mohamadi nsasab

bashrc

command prompt

linux

secure shell

ssh bash

term

terminal

tty

لینوکس